Taneční tábor
Rozvrh & Workshopy

Příjezd, začátek: pondělí 1. července od 13.00 – 14.00 hodin
přímo ke kolejím VINAŘSKÁ – Vinařská ulice č. 5, 603 00 Brno.

Odchod do SDK Area Riviera do 15.00 hodin a první představení oblasti.

První jídlo: večeře (bude doručena na místě akce SDK)

Konec: sobota 6. července v 18.00 hodin; juniory si opět vyzvednou rodiče na kolejích Vinařská. Od této chvíle rodiče přebírají plnou odpovědnost za své juniory.

Rodič si svého juniora vyzvedne v 18:00 na kolejích Vinařská. Od této doby je za něj plně zodpovědný. Pokud se bude chtít rodič nebo osoba starší 18 let zúčastnit pátečního SDK SHOW a sobotního finále SDK WORLD DANCE TOUR musí si zakoupit vstupenku. JUNIOR má vstup na páteční SDK SHOW v ceně karty, sobotní finále si již musí také doplatit.

WORKSHOPY

Definice systému výběru uvedených workshopů v rámci programů JUNIOR DIAMOND a JUNIOR GOLD:

Před zahájením akce SDK musí každý junior vytisknout plán workshopu, který si vybral při registraci a který byl potvrzen e-mailem. Juniori musí s sebou vytisknout rozvrh do SDK. Výběr příslušného WS bude probíhat ve spolupráci s vedoucími vždy v předcházející den.

Juniori budou rozděleni do skupin na základě WS.

V kempu budou vedoucí osobně doprovázet juniorské skupiny, které jsou jim přiděleny na základě vybraných workshopů a předloží stage manažerovi seznam juniorských účastníků; Vedoucí také dohlíží na účastníky workshopů a v případě potřeby asistuje. Vzdálenost mezi stagemi v táboře je cca max. 20 m. V průběhu workshopů vedoucí sledují a kontrolují členy své juniorské skupiny, a pokud je to možné, pomáhají jim také zvládat lekce. V každé fázi bude jeden vedoucí. Všechny aktivity jsou koordinovány v takových skupinách (kolem 20) na základě definovaného harmonogramu! Ve volném čase budou uspořádány sportovní aktivity nebo hry v přírodě nebo se bude konat taneční praxe s obsahem WS.